Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach pow. iławecki
42/697/168
Standesamt zu Albrechtsdorf

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 24 [Księga urodzeń - wtóropis]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT