Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach pow. iławecki
42/697/65
Standesamt zu Albrechtsdorf

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

POWRÓT