Urząd Stanu Cywilnego w Szymbarku, pow. suski
42/698/17
Standesamt zu Schönberg

Sterbe-Neben-Register Tom II,Nr 91 - 971 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT