Urząd Stanu Cywilnego w Szymbarku, pow. suski
42/698/80
Standesamt zu Schönberg

Geburts-Neben-Register Nr 3 - 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POWRÓT