Urząd Stanu Cywilnego w Szymbarku, pow. suski
42/698/87
Standesamt zu Schönberg

Heiraths-Neben-Register Nr 1 -151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

POWRÓT