Urząd Stanu Cywilnego w Brąswałdzie, pow. olsztyński
42/700/1
Standesamt zu Braunswalde

Haupt-Geburts-Register Nr 1 - 181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POWRÓT