Urząd Stanu Cywilnego w Brąswałdzie, pow. olsztyński
42/700/101
Standesamt zu Braunswalde

Akta zbiorowe [urodzenia 1885-1914, małżeństwa 1921-1930]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

POWRÓT