Urząd Stanu Cywilnego w Brąswałdzie, pow. olsztyński
42/700/2
Standesamt zu Braunswalde

Haupt-Heiraths-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT