Urząd Stanu Cywilnego w Gutkowie, pow. olsztyński
42/703/12
Standesamt zu Göttkendorf

Geburts-Haupt-Register Nr 35 - 36,50 - 731 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

POWRÓT