Urząd Stanu Cywilnego w Gutkowie, pow. olsztyński
42/703/8
Standesamt zu Göttkendorf

Sterbe-Haupt-Register Nr 1 - 281 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

POWRÓT