Urząd Stanu Cywilnego w Purdzie, pow. olsztyński
42/709/25
Standesamt zu Gross Purden

Heiraths-Haupt-Register Nr 1 - 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

POWRÓT