Urząd Stanu Cywilnego w Wrzesinie, pow. olsztyński
42/712/1
Standesamt zu Alt Schöneberg

Heiraths-Haupt-Register Nr 1 - 181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

POWRÓT