Urząd Stanu Cywilnego w Wrzesinie, pow. olsztyński
42/712/14
Standesamt zu Alt Schöneberg

Geburts-Haupt-Register Tom II,Nr 61 - 781 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POWRÓT