Urząd Stanu Cywilnego w Elganowie, pow. szczycieński
42/715/10
Standesamt zu Gilgenau

Sterbe-Haupt-Register Nr 1 - 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POWRÓT