Urząd Stanu Cywilnego w Elganowie, pow. szczycieński
42/715/17
Standesamt zu Gilgenau

Heiraths-HAUPT-Register Nr 11 2 3

POWRÓT