Urząd Stanu Cywilnego w Elganowie, pow. szczycieński
42/715/19
Standesamt zu Gilgenau

Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POWRÓT