Urząd Stanu Cywilnego w Elganowie, pow. szczycieński
42/715/20
Standesamt zu Gilgenau

Heiraths-Haupt-Register Nr 1 - 21 2 3 4 5

POWRÓT