Urząd Stanu Cywilnego w Elganowie, pow. szczycieński
42/715/5
Standesamt zu Gilgenau

Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 221 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

POWRÓT