Urząd Stanu Cywilnego w Wielbarku, pow. szczycieński
42/722/61
Standesamt zu Willenberg

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

POWRÓT