Urząd Stanu Cywilnego w Grabnie, pow. kętrzyński
42/733/6
Standesamt zu Weitzdorf

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT