Urząd Stanu Cywilnego w Grabnie, pow. kętrzyński
42/733/8
Standesamt zu Weitzdorf

Heiraths-Neben Register Nr 11 2 3

POWRÓT