Urząd Stanu Cywilnego w Parysie, pow. kętrzyński
42/736/17
Standesamt zu Paaris

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

POWRÓT