Urząd Stanu Cywilnego w Parysie, pow. kętrzyński
42/736/27
Standesamt zu Paaris

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 28 i 411 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

POWRÓT