Urząd Stanu Cywilnego w Boguchwałach, pow. morąski
42/740/2
Standesamt zu Reichau

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 21 2 3 4 5

POWRÓT