Urząd Stanu Cywilnego w Chojniku, pow. morąski
42/741/120
Standesamt zu Hagenau

Heirats-Neben-Register Nr 1 -71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT