Urząd Stanu Cywilnego w Chojniku, pow. morąski
42/741/136
Standesamt zu Hagenau

Brak skanów