Urząd Stanu Cywilnego w Chojniku, pow. morąski
42/741/2
Standesamt zu Hagenau

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

POWRÓT