Urząd Stanu Cywilnego w Chojniku, pow. morąski
42/741/54
Standesamt zu Hagenau

Heiraths-Neben-Register nr 1 - 172 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 0

POWRÓT