Urząd Stanu Cywilnego w Markowie, pow. morąski
42/745/121
Standesamt zu Reichertswalde

Heirats-Neben-Register Nr 1 - 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

POWRÓT