Urząd Stanu Cywilnego w Markowie, pow. morąski
42/745/151
Standesamt zu Reichertswalde

Sterbe-Neben-Register1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

POWRÓT