Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie - miasto, pow. morąski
42/746/80
Standesamt zu Liebstadt - Stadt

Heirats-Neben-Register Nr 1 - 131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

POWRÓT