Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie - miasto, pow. morąski
42/746/90
Standesamt zu Liebstadt - Stadt

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 301 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

POWRÓT