Urząd Stanu Cywilnego w Szymonowie, pow. morąski
42/748/8
Standesamt zu Gross Simnau

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

POWRÓT