Urząd Stanu Cywilnego w Sambrodzie, pow. morąski
42/749/4
Standesamt zu Gross Samrodt

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

POWRÓT