Urząd Stanu Cywilnego w Świątkach, pow. lidzbarski
42/752/35
Standesamt zu Heiligenthal

Heirats-Neben-Register Nr 1 - 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT