Kościół ewangelicki w Kętrzynie
42/76/59
Evangelische Kirche zu Rastenburg

[Wykaz zmarłych w parafii, pochowanych na cmentarzu w Kętrzynie]1 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT