Urząd Stanu Cywilnego w Rumienicy, pow. nowomiejski
42/802/8
Standesamt zu Rommen

Księga małżeństw Nr 1 - 3,1 - 17 i 1 - 13 /brak lat 1876 - 1878/ /przepisana w języku polskim z oryginału niemieckiego w dniach 11.10.-12.10.1962/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

POWRÓT