Kościół Ewangelicki w Jaśkowie
42/81/1
Evangelische Kirche zu Jäskendorf

[Wykaz edyktów i rozporządzeń dotyczących spraw kościelnych]



1 2 3 4

POWRÓT