Kościół Ewangelicki w Jaśkowie
42/81/21
Evangelische Kirche zu Jäskendorf

Kirchen-Bücher betr. [cyrkularz w sprawie prowadzenia ksiąg kościelnych z 1841 r. i korespondencja w tej sprawie]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT