Kościół Ewangelicki w Jaśkowie
42/81/29
Evangelische Kirche zu Jäskendorf

Todten Listen Betreffend [Sporządzanie i wysyłanie sądom kwartalnych list zmarłych]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT