Urząd Stanu Cywilnego w Biesowie, pow. reszelski
42/855/21
Standesamt zu Bössau

Brak skanów