Urząd Stanu Cywilnego w Biesowie, pow. reszelski
42/855/68
Standesamt zu Bössau

Sterbe-Neben-Register Nr 29 - 461 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POWRÓT