Urząd Stanu Cywilnego w Raszągu, pow. reszelski
42/856/1
Standesamt zu Raschung

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 891 2 3 4 5 6 7

POWRÓT