Urząd Stanu Cywilnego w Sadłowie, pow. reszelski
42/857/1
Standesamt zu Sadlowen -Bischofsburg Forstamt

Heiraths-Neben-Register 1-21 2 3 4 5

POWRÓT