Urząd Stanu Cywilnego w Sadłowie, pow. reszelski
42/857/2
Standesamt zu Sadlowen -Bischofsburg Forstamt

Heiraths-Neben-Register1

POWRÓT