Urząd Stanu Cywilnego w Sadłowie, pow. reszelski
42/857/3
Standesamt zu Sadlowen -Bischofsburg Forstamt

Sterbe-Neben-Register Nr 11 2

POWRÓT