Urząd Stanu Cywilnego w Sadłowie, pow. reszelski
42/857/5
Standesamt zu Sadlowen -Bischofsburg Forstamt

Sterbe-Neben-Register1

POWRÓT