Urząd Stanu Cywilnego w Węgoju, pow. reszelski
42/859/6
Standesamt zu Wengoyen

Geburts-Neben-Register Tom II,Nr 79 - 831 2 3 4 5 6

POWRÓT