Urząd Stanu Cywilnego w Kolnie, pow. reszelski
42/863/4
Standesamt zu Gross Köllen

Heiraths-Neben-Register Tom II,Nr 12 - 141 2 3 4 5 6 7

POWRÓT