Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie, pow. mrągowski
42/868/1
Standesamt zu Grabowen

Haupt-Geburts-Register Nr 1 - 141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT